הרהורים מהרחם - ההריון שלפני ההריון

אם את נמצאת איפשהו על רצף המחשבות, ההרהורים, ואולי גם המעשים, בשלבים שונים- לקראת הפיכה לאמא, בטרם זוגיות.

כשאני עשיתי צעדים ראשונים במה שאני קוראת ה'הריון שלפני ההריון' הדבר שהיה חסר לי יותר מכל הוא קבוצה בה אוכל לשתף, להתלבט ביחד, להביא את עצמי, לשמוע אחרות במצב דומה, להרגיש פחות לבד ולהקליל את מה שהיה לי מאוד מאוד כבד. במיוחד כ'סוד'. 

מהמקום הזה פתחתי את הקבוצה הזאת!